UrsGraf

Kleine Homepage Aktuell Zeichnung Malerei Collage Ausstellungen Kunst+Bau Themen Dies+Das Information

Malerei
V-V100
Malerei V-V100
m-v-v100-mickey+selbst-th50 m-v-v100-selbst+zitat-th50 m-v-v100-jenny-th50 m-v-v100-urs-th50 m-v-v100-portraits+rot-th50 m-100x200-maedchen-th50
  "Mickey+Selbst" 2000, Acryl auf Leinwand, 2-teilig, 100x210cm
Malerei ab 2011

Warholmania

Varia Variabel
V-V60

V-V100

Tafeln 200x135cm

Tafeln 200x50cm

Malerei 1980-90

Kleine Gouachen


 

 

K-M-V-100.Mickey+Selbst.100x210.435x914p.q80.kor12.03.12jpg
 
  M.Selbst3x.ca.1999.18x36cm.72d.300x561p.q60 Z.Selbst.25.11.2011.Ausschn.72d.300x551p.q60
  "Selbst 3x" ca.1999, Leinwand
18x36cm
"Selbst 25.11.2011" Zeichnung,
21x29.7cm, Ausschnitt